Jäsenyydet

Jäsenyydet2018-09-28T09:49:16+03:00

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjät vahvistaa hallintoamme kykyä huolehtia oikein kaikista yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Yhdistyksen kautta saamme mahdollisuuden saada etukäteistietoa ja kouluttaa henkilöstöämme.

Suomen sairaalatekniikan yhdistys

Suomen sairaalatekniikan yhdistys mahdollistaa paloturvallisuusasioiden esille nostamisen. Yhdistyksen jäsenistön kiinteistöissä on paljon liikuntarajoitteisia, jotka ovat normaalia suuressassa vaarassa palotilanteissa. Pyrimme välittämään yhdistyksen jäsenille tietoa uusista paloturvallisuusratkaisuista ja ratkaisuista.

Fiban

Fiban luo kykyä ennakoida yrityksen kasvun tuomia tarpeita. Näkemällä miten erilaiset yritykset toimivat kasvun eri vaiheissa pystymme ohjaamaan Besasen toimintaa parhaiten toimivien ratkaisujen suuntaan.

Tilaajavastuu

Tilaajavastuun kautta osallistumme harmaan talouden torjuntaan omalta osaltamme.

Turun kauppakamari

Turun kauppakamarin jäsenyyden kautta haemme kokemusta kauppakamaritoiminnasta. Turun kauppakamarissa on useita vientiä tekeviä yrityksiä. Besaselle tulee säännöllisesti ulkomailta tarjouspyyntöjä. Kauppakamarin kautta uskomme saavamme juuri vientiin liittyvää käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa.